Aktuálně / News

Blatenský fotofestival

Blatenský fotofestival se koná 17. – 18. září. Mám tu čest vystavovat zde v rámci otevřené scény. Děkuji, Blatná!

The Blaten Photo Festival takes place on September 17-18. I have the honor of exhibiting here as part of the open exhibition. Thank you, Blatna!

DOKUMENTÁRNÍ FOTKY Z MIROVA FOCENÍ
Miro Švolík je uznávaný slovenský fotograf žijící v Praze. Věnuje se především fotografii kombinované s řadou výtvarných prvků a fotografických montáží. Minulý týden fotil v chráněné dílně Lemniskáta, pro kterou připravuje publikaci k 10. výročí její existence. A měla jsem tu čest celé Mirovo focení zdokumentovat. A ano, atmosféra byla úžasná…
Miro Švolík is an acclaimed Slovak photographer living in Prague. He focuses mainly on photography combined with a number of artistic elements and photographic montages. Last week he took pictures in the sheltered workshop of Lemniskáta, for which he is preparing a publication for the 10th anniversary of its existence. And I had the honor of documenting Miro's entire photo shoot. And yes, the atmosphere was amazing…