Aktuálně / News

V květnu 2023 jsem získala profesní kvalifikaci fotoreportér (34-024-H) akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

In 2023, I obtained the professional qualification of photojournalist (34-024-H) accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports.

DOKUMENTÁRNÍ FOTKY Z MIROVA FOCENÍ
Miro Švolík je uznávaný slovenský fotograf žijící v Praze. Věnuje se především fotografii kombinované s řadou výtvarných prvků a fotografických montáží. Minulý týden fotil v chráněné dílně Lemniskáta, pro kterou připravuje publikaci k 10. výročí její existence. A měla jsem tu čest celé Mirovo focení zdokumentovat. A ano, atmosféra byla úžasná…
Miro Švolík is an acclaimed Slovak photographer living in Prague. He focuses mainly on photography combined with a number of artistic elements and photographic montages. Last week he took pictures in the sheltered workshop of Lemniskáta, for which he is preparing a publication for the 10th anniversary of its existence. And I had the honor of documenting Miro's entire photo shoot. And yes, the atmosphere was amazing…

Blatenský fotofestival 2022