O mně / About

Čím hůř, tím líp. / If it’s worse, it’s better


Jsem absolventka Školy kreativní fotografie v Praze, výtvarnice, ilustrátorka a autorka několika knih, ve kterých často propojuji fotografie, obrazy a básně haiku. Od roku 2018 žiji v Praze. Prvotní tvůrčí inspirací se pro mne staly ve své době krajinné motivy Jizerských hor. 

V současné době se zaměřuji na fotografování zemědělské krajiny a přírodních detailů.

Práce v chráněné dílně a přirozená empatie mne přivedla také k zájmu o lidi s různým znevýhodněním. S nimi spolupracuji na různých fotografických projektech.

V roce 2023 jsem získala profesní kvalifikaci fotoreportér (34-024-H). (osvědčení 1. strana a 2. strana)

Od roku 2014 používám své rodné jméno Novotná (moji tvorbu v letech 1991- 2014 najdete pod jménem Vaňová).

I am a graduate of the School of Creative Photography in Prague, an artist, illustrator and author of several books, in which I often connect photographs, paintings and haiku poems. I have lived in Prague since 2018. The primary creative inspiration for me was the landscape motifs of the Jizera Mountains.

I am currently focusing on photographing agricultural landscapes and natural details.

Working in a sheltered place and natural empathy also led me to be interested in people with various disabilities. I work with them on various photographic projects.

In 2023, I obtained the professional qualification of photojournalist (34-024-H). (certificate 1st page and 2nd page)

I have been using my birth name Novotná since 2014 (you can find my work in the years 1991-2014 under the name Vaňová).