Výstavy / Exhibitions

2021 – Krajský úřad, Liberec (Koberce a šátky)

2019 – Fara církve československé husitské, Liberec

2019 – Vinotéka Hruška, Liberec

2019 – Literární kavárna Týnská, Praha (Halí, belí, zelí)

2018 – Literární kavárna Týnská, Praha (K.R.A.J.I.N.O.U)

2017 – Literární kavárna Týnská, Praha (Dřív, než brzy)

2010 – Polabský knižní veletrh 2010, Výstaviště Lysá nad Labem

2010 – Krajská vědecká knihova v Liberci, Liberec

2009 – Kaple sv. Martina, Loreta, Kosmonosy

2009 – Zámek Lemberk, Lvová

2009 – Vědecká knihovna, Liberec

2004 – Galerie Jilm, Raspenava

2003 – Výstavní síň Boženy Němcové, Liberec

2002 – Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

2002 – Mezinárodní duchovní centrum obnovy, klášter františkánů, Hejnice

2002 – Zámek Lemberk, Lvová

2001 – Kaple sv. Martina, Loreta, Kosmonosy

2000 – Galerie Klub zdraví, Liberec

2000 – Galerie Zdislávka, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou

Společné výstavy / Common exhibitions

2020 – Blatenský fotofestival, Blatná (CARITAS)

2020 – Zaostřeno na Jizerky, Liberec

2019 – Czech Nature Photo – videopresentace souboru „Bučiny“ 

2019 – Blatenský fotofestival, Blatná (POLE)

2019 – Bystřice nad Pernštejnem (Bystřické zrcadlení – za fotografii POLE čestné uznání v kategorii Barvy, světla, stíny)

2019 – Fotogalerie Juliska, Praha (Škola kreativní fotografie / Absolventi 2019)

Fotografie v publikacích, časopisech a kalendářích / Photographs in publications, magazines and calendars 

2021 – KAMENSKÝ, R. Tao haiku. Liberec : Nakladatelství Anaon, 2021

2020 – časopis Krkonoše – Jizerské hory, květen

2020 – TOKARCZUKOVÁ, O. Řeka. Liberec – Nakladatelství Anaon, 2020

2020 – TOKARCZUKOVÁ, O. Heterotopie. Liberec – Nakladatelství Anaon, 2020

2019 – CÍLEK, V. Praha a její genius loci. Liberec – Nakladatelství Anaon, 2019

2019 – LARSEN, A. Holger Vdovin, Liberec – Nakladatelství Anaon, 2019

2018 – KAMENSKÝ, R. Po zbere. Liberec : Nakladatelství Anaon, 2018 

2018 – kalendář Zaostřeno na Jizerky

2017 – časopis Krkonoše – Jizerské hory, březen

2017 – kalendář Zaostřeno na Jizerky

2017 – THÓRDARSON, T. Nacházet velikost v tom nejmenším. Liberec : Nakladatelství Anaon, 2017

Ilustrační tvorba / Illustration creation

RAINER, P. Město nad Nisou. Pohádka z Liberce. Liberec : Nakladatelství Bor, 2010. ISBN 978-80-86807-53-9

ŠŮLA, Jaroslav. Sen o ratibořickém dětství. Osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové. Liberec : Nakladatelství Bor, 2009. ISBN 978-80-86807-67-6

KOUDELKOVÁ, E (ed.). Turov. Pověsti z okolí bájné hory kladského pomezí. Liberec : Nakladatelství Bor, 2009 ISBN 978-80-86807-61-4

KRTIČKA-POLICKÝ, A. Báje a pověsti z kraje Jiráskova. Liberec : Nakladatelství Bor,  2006. ISBN 80-86807-20-7

KOUDELKOVÁ, E (ed.). Pověsti z kraje sklářů. Lidová vyprávění z Jizerských hor a podhůří. Liberec : Nakladatelství Bor, Liberec, 2004. ISBN 80-86807-08-8

KOUDELKOVÁ, E (ed.). Čtení o Krakonošovi. Sborník studií (převážně) o literárních podobách vládce hor. Liberec : Nakladatelství Bor, Liberec, 2002. ISBN 80-902901-3-2

KOUDELKOVÁ, E. Pověsti z Liberce a Liberecka. Liberec : Kalendář Liberecka, 2001.  ISBN 80-238-7692-9

Publikační činnost / Publishing

NOVOTNÁ, J. V poli. Liberec : Jaroslava Vaňová + Anaon, 2019

NOVOTNÁ, J. Ve snu bdím. Liberec : Jaroslava Vaňová + Anaon, 2015

VAŇOVÁ, J. Se souhlasem víl. Liberec : Jaroslava Vaňová + Anaon, 2013

VAŇOVÁ, J. První světlo. Liberec : Jaroslava Vaňová + Anaon, 2012

VAŇOVÁ, J. XII Zastavení. Liberec : Jaroslava Vaňová, 2011. ISBN 978-80-85874-56-3

VAŇOVÁ, J. Zastavení. Liberec : Nakladatelství Bor, 2010. ISBN 978-80-86807-47-8

VAŇOVÁ, J. Devět zastavení. Příbram : x Print, 2009

VAŇOVÁ, J. Dezény jako otisk doby – série 8 článků o textilním designu pro časopis Výtvarná výchova

Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN  80-7083-907-4

VAŇOVÁ, J. Kapitoly z dějin designu. Soubor přednášek k předmětu Kapitoly z designu. 

FRYDECKÁ, E., VAŇOVÁ, J., KROTKÝ, S. Textil – technika – současnost. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN  80-7372-031-0

Publikace v časopisech

VAŇOVÁ, J. „O smyslu smyslu“. Výstava Všemi smysly v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Výtvarná výchova 4/2009, str. 19-21. RS 5096 ISSN 1210 – 3691

VAŇOVÁ, J. Kamufláž. Výtvarná výchova 4/2009, str. 8-10. RS 5096 ISSN 1210 – 3691

VAŇOVÁ, J. Infantilní styl. Výtvarná výchova 2-3/2009, str. 23-26. RS 5096 ISSN 1210 – 3691

VAŇOVÁ, J. Vánoční ateliér v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Výtvarná výchova 1/2009, str. 10. RS 5096 ISSN 1210 – 3691

Vánoční ateliér v jabloneckém muzeu skla a bižuterie

Autor: Jaroslava Vaňová       Publikován: 26. 02. 2009

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3019/VANOCNI-ATELIER-V-JABLONECKEM-MUZEU-SKLA–A-BIZUTERIE.html/

Moje hvězda, společná obloha

Autor: Jaroslava Vaňová      Publikován: 16. 02. 2010

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/7667/MOJE-HVEZDA-SPOLECNA-OBLOHA.html/

Modul články je součástí Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Metodický portál provozuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Pozn.: Od roku 2014 používám své rodné jméno Novotná (tvorba v letech 1991- 2014 je pod jménem Vaňová). / Note: Since 2014 I have been using my birth name Novotná (the work in the years 1991-2014 is under the name Vaňová).